Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

Mindretallenes hus

Mindretallenes Hus
Mindretallenes Hus. Kilde: FUEN.

Projektbeskrivelse
Projektet sigter mod en positionering af den dansk-tyske region som en eksemplarisk mindretalsregion. Der er i Flensborg oprettet et informations- og dokumentationscenter for og om mindretal i det dansk-tyske grænseland. Åbning af dette center baserer på anbefalinger fra en tidligere gennemført kompetenceanalyse om "Mindretal som faktor i det dansk-tyske grænseland".

Mindretallenes Hus blev officielt åbnet i oktober 2014 under deltagelse af den slesvig-holstenske delstats-regeringens mindretalsrepræsentant og den danske generalkonsul i Flensborg. Siden da har stedet tjent som informations- og dokumentationscenter for mindretal i det dansk-tyske grænseland samt for mindretal i hele Europa. Huset er således kontaktsted for mindretalsanliggender generelt i hele Europa.

Det dansk-tyske grænseland fungerer som forbillede i den europæiske mindretalskontekst og mindretallenes unikke fordel menes at kunne udnyttes som mulighed for at skabe en profil og synlighed for regionen, som hidtil ikke har været udnyttet fuldt ud. Det er lykkedes at få en god mediedækning af projektet både på regionalt og europæisk plan. Eksempelvis er Mindretallenes Hus blevet præsenteret ved en FUEN-kongres i forbindelse med et symposium i maj 2014 overfor mere end 200 europæiske mindretalsrepræsentanter, regionale aktører og EU-politikere. Desuden er det hensigten, at projektet kan indgå i landenes grænseoverskridende udviklingsstrategier på en bæredygtig måde, hvilket tilstræbes gennem møder med politiske beslutningstagere.

Væsentlige resultater

  • Etablering af et informations- og dokumentationscenter, der er enestående i Europa
  • Flensborg som kontaktsted for europæiske mindretalsanliggender
  • Etablering af et unikt kendetegn for den dansk-tyske region

Hjemmeside
http://www.house-of-minorities.org/
https://www.fuen.org/dk/fokusomraader/forum-for-europaeiske-mindretal-mindretallernes-hus/mindertallernes-hus/

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=s04nvIDPrgc

Artikler
"Mindretallene får deres eget hus"
"Interview med FUEV-præsident, Hans Heinrich Hansen"
"Haus der Minderheiten in Flensburg nimmt Form an" 
"Haus der Minderheiten eröffnet Kontor in Flensburg"

        

Siden er sidst opdateret 11-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DE Federal Union of European Nationalities (FUEV-FUEN)

Projektpartner
Flag DE Sydslesvigsk Forening
Flag DK Bund Deutscher Nordschleswiger 

Støtteperiode
01.02.2012 – 31.05.2015

Projektstart
01.04.2013

Samlet investering
329.958 €

EU-tilskud
214.473 € Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00