Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

PROJEKTER

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 3pil3.4 Administrativt og myndighedssamarbejdepilBioaffald - Grænseoverskridende projektsamarbejde om moderne, klimavenlig, høj kvalitativ og EU-konform bioaffaldsnyttiggørelse

Bioaffald - Grænseoverskridende projektsamarbejde om moderne, klimavenlig, høj kvalitativ og EU-konform bioaffaldsnyttiggørelse

Interreg 4a Bioaffald Cross Border Biowaste
Kilde: Bioaffald.

Projektbeskrivelse
Affaldsselskaber nord og syd for grænsen har opstillet en fælles model for grænseregionens håndtering af bioaffald med støtte fra regionens universiteter som netværkspartnere.

Hovedmål var at undersøge nytteværdien af et fælles transportoptimeret indsamlingssystem samt et fælles anlæg til klimavenlig behandling af bioaffald. Projektet omfatter således hele spektret fra indsamling og transport til behandling og nyttiggørelse.

De fælles undersøgelser dannede samtidig grundlag for en miljøvurdering, hvor forskellige afsætningsmuligheder for biogas og restprodukter blev identificeret. Affaldsbehandlingens slutprodukter forslås afsat som kompost på landbrugsjord. Resultaterne af undersøgelserne blev formidlet bredt samt præsenteret i relevante fora. På den måde blev denne viden delt inden for branchen samt formidlet til beslutningstagere i grænseregionen.

Væsentlige resultater

  • Etablering af et grænseoverskridende myndigheds- og virksomhedssamarbejde til behandling og nyttiggørelse af bioaffald
  • Velfunderet analyse af organisatoriske, økonomiske, miljømæssige såvel som tekniske forhold, der skal tages i betragtning ved en optimeret håndtering af bioaffald i den dansk-tyske grænseregion
  • Grænseoverskridende erfaringsudveksling til fremtidigt samarbejde med fælles forretningsområder, udlicitering samt indkøb, hvor de forskellige nationale systemer tænkes sammen i et EU-perspektiv

Hjemmeside
http://crossborderbiowaste.eu/dk/start-dk
 


Siden er sidst opdateret 13-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DK Arwos Affald (Padborg)

Projektpartner
Flag DK Sønderborg Affald
Flag DK Provas (Haderslev)
Flag DEAbfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckenförde mbH
Flag DE Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH

Projektperiode
01.09.2011 – 30.06.2015

Samlet investering
233.401 €

EU-tilskud
151.711 €


OUTPUT

Projektresultater (dansk)

Rapport (dansk)

Rapport (deutsch)


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00