Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

GADOW - German and Danish Offshore Wind

 Offshore vind. Kilde: GADOW.
Offshore vind. Kilde: GADOW.

Projektbeskrivelse
Projektets overordnede mål var at yde et aktivt bidrag til en øget værdiskabelse gennem udnyttelse af offshore vindenergi i den dansk-tyske grænseregion. Et delmål var at skabe grænseoverskridende transparens hvad angår de regionale uddannelses- og videreuddannelsestilbud i forhold til både virksomheder og skoler. Det skal eksempelvis gøres lettere for virksomhederne at få adgang til passende kompetencer og udstyr, at synliggøre jobmuligheder overfor faglærte samt at knytte kontakter på tværs af grænsen.

Projektets hjemmeside indeholder derfor en præsentation af et dansk-tysk netværk for regionens offshore-område med henblik på at fremme en intensiv kommunikation og videndeling. Netværket omfatter et stort antal virksomheder, havne (transport, logistik), forskningsinstitutter og uddannelsessteder. Endvidere blev der initieret betydningsfulde tiltag med henblik på samarbejdet om de akademiske uddannelser og videreuddannelser, hvilket på lang sigt skal fremme bæredygtig og positiv udvikling på arbejdsmarkedet.

Projektpartnerne gennemførte også en komparativ analyse af godkendelsesprocesserne i Tyskland og Danmark for offshore vindenergianlæg. Dette muliggør en bedømmelse af de forskellige metoder til opnåelse af energipolitiske målsætninger i de to lande.

Væsentlige resultater

  • Etablering af et grænseoverskridende netværk for offshore-virksomheder og uddannelsessteder
  • Gennemførelse af en komparativ analyse af eksisterende uddannelsestilbud og aktuelt identificerede behov. På baggrund heraf blev der udarbejdet forslag til yderligere tilbud
  • Undersøgelse af godkendelsesprocedurerne for offshore vindenergianlæg i Tyskland og Danmark med henblik på opfyldelse af energipolitiske målsætninger

Hjemmeside
http://www.gadow-offshore.net/da/


Siden er sidst opdateret 10-1-2017
Regional Udvikling

FAKTA

Leadpartner
Flag DE Fachhochschule Kiel GmbH, Forschungs- und Entwicklungszentrum

Projektpartnere 
Flag DK Offshore Center Danmark
Flag DK Aalborg Universitet (Esbjerg), Institut for Byggeri og Anlæg
Flag DE Hochschule Flensburg, Wind Energy Technology Institut

Projektperiode
01.09.2011 – 30.06.2015

Samlet investering 
724.689 €

EU-tilskud
471.048 €


Output

Flyer (English)


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00