Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

InTra-Net - Innovation in Transnational Networks

 Logo. Kilde: InTra-Net.
Kilde: InTra-Net.


Projektbeskrivelse

Internationalisering af klynger anses som en vigtig drivkraft for innovation, øget konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Målet med dette projekt er at styrke samarbejdet om innovation og internationalisering mellem klynger i programregionen. 

I forbindelse med en dataindsamling om lokale og regionale klynger gennemførtes en desk research samt interviews til casestudier om grænseoverskridende klyngesamarbejder med fokus på områderne sundhedsteknologi, energi og oplevelsesøkonomi. Der blev to cases udvalgt og efterfølgende undersøgt og beskrevet i rapporten „Learning from succesful cluster collaboration across borders“. Der er endvidere sket en analyse af materiale omkring „Financing, services and organisational set-up of clusters and networks“, som mundede ud i en rapport omhandlende finansieringsmuligheder for klyngeorganisationer.

Derudover blev der afholdt talrige workshops og netværksarrangementer for klyngefacilitatorer. Her blev der sat fokus på emner som innovation, joint business development, virksomhedsmodeller og netværk. På disse arrangementer bidrog såvel regionale og udenlandske eksperter med deres viden om ovennævnte emner. Arrangementerne resulterede i nye grænseoverskridende initiativer, som der arbejdes videre med. Målet er på længere sigt at inddrage de relevante regionale virksomheder i realiseringen af projektideerne.
    
Væsentlige resultater

  • Opbygning af grænseoverskridende netværk mellem klyngeinitiativer på dansk og tysk side
  • Udvikling af dansk-tyske klyngeprojekter og øget internationalt klyngesamarbejde
  • Platform for et styrket samarbejde om innovation mellem klynger i programregionen

 

Hjemmeside
www.intranet.regx.dk

 


Siden er sidst opdateret 13-12-2016
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag. Syddansk Universitet (Kolding), Reg X

Projektpartner
Flag. Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH)

Støtteperiode
31.08.2010 – 30.06.2013

Samlet investering
295.578 €

EU-tilskud
192.125 €
 


Output


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00