Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 2pil2.5 Bæredygtig udvikling af bosætning og identitetpilBones4Culture - Dansk-tysk identitet belyst ved analyser af kulturarven

Bones4Culture - Dansk-tysk identitet belyst ved analyser af kulturarven

Bones4Culture

Kulturarv belyser dansk-tysk identitet. Kilde: Bones4Culture.

Projektbeskrivelse
Projektets formål er at informere offentligheden og turister om almuens liv og identitet i middelalderen og renæssancen i området Slesvig/Syddanmark. Videnskabeligt er der sket et stort analysearbejde med undersøgelse af mange hundreder skeletter samt efterfølgende databehandling. Som noget nyt har man i grænseoverskridende regi kombineret forskellige fagområder såsom retsmedicin, naturvidenskab, antropologi og arkæologi og dermed åbnet for innovative metoder i historiestudiet.

Projektet er visualiseret i en film om udgravninger og efterfølgende analyse af fundene. På museet Gottorp Slot præsenteres filmen i en fast udstilling samt på YouTube. Derudover formidles projektets resultater gennem sociale medier og brochurer, hvor besøgende og turister kan få ny viden om, hvad der kendetegnede områdets befolkning i middelalderen: hvad spiste man, hvilke sygdomme der var hyppigt forekommende, m.m. Den fælles forskning har også dannet grundlag for videnskabelige publikationer, som fik stor international bevågenhed.

Projektet har også arbejdet med formidling gennem undervisningsmaterialer målrettet folkeskoler og gymnasier. Som eksempler på undervisningsmaterialer kan nævnes ”Knoglekassen” og vandreudstillingen ”Skeletter Sladrer”. Formidlingen til skoler og gymnasier er sket i samarbejde med et andet INTERREG 4A projekt ”Turisme, Menneske og Natur.”

Væsentlige resultater

  • Ny innovativ forskning med kombination af forskellige fagområder
  • Formidling af ny viden om middelalderbefolkningens liv i grænseregionen
  • Udvikling af nye undervisningsmaterialer målrettet folkeskoler og gymnasier
  • Tiltag til videreførelsen af det grænseoverskridende samarbejde på basis af et stort fælles datagrundlag

YouTube
https://youtu.be/bkr6L4-LQw4
https://youtu.be/wyjqNLr61V8


Siden er sidst opdateret 10-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DK Syddansk Universitet (Odense), Retsmedicinsk Institut, Retsantropologisk afdeling

Projektpartnere                                    
Flag DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung
Flag DE Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (Kiel)
Flag DE GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (Kiel)    

Projektperiode
30.08.2010 – 30.06.2015

Samlet investering
724.379 €

EU-tilskud
470.847 €


Output

Flyer (dansk / deutsch)

Knoglekassen (DK)


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00