Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

WIN-VIN - Videnudbytte i Norden

Viden Marked. En grafisk illustration af projektet. Kilde: Viden Marked: Win-Vin.
Kilde: Videnudbytte i Norden - Win-Vin.

Projektbeskrivelse
Projektet beskæftiger sig med „Viden“ og har ved forskellige arrangementer introduceret virksom¬heder og organisationer på begge sider af grænsen til emnerne vidensmanagement, videnssikring og videnstransfers. Med henblik på at formidle yderligere informationer og handlingsanbefalinger er der i Kolding og Kiel oprettet videnscentre, der samtidig fungerer som sparringspartner for interesserede virksomheder og organisationer. I den tosprogede vejledning om vidensmanagement ("En guide til vidensledelse") beskrives også de muligheder, som „Management af intellektuel kapital“ giver og hvilke chancer der er forbundet hermed. I løbet af projektet er der opstået en lang række forskellige netværksdannelser, der efter¬følgende har haft en positiv virkning på relationerne mellem videnskab og erhvervs¬liv med henblik på fremme af vidensledelse i programområdet. På lang sigt er det hensigten at styrke kendskabet til og accepten af denne økonomiske faktor og dermed fremme udviklingen af en attraktiv grænseregion. Ved afslutningen af projektet blev der identificeret nye potentialer, som der arbejdes videre med i et efterfølgende projekt ved navn ”Vidensmarked.”
 

Væsentlige resultater

  • Detaljeret kortlægning af aspekter inden for emnet ”Vidensledelse og intellektuel kapital" og konstatering af både interesse og behov for en øget indsats på dette område i den dansk-tyske grænseregion.
  • Emnet er kommet på dagsordenen i virksomheder og organisationer i regionen.
  • Tosproget vejledning om vidensledelse - her

 


Siden er sidst opdateret 16-12-2016
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DE Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Projektpartner
Flag DE Fachhochschule Kiel, Fachbereich Wirtschaft
Flag DK Business Kolding
Flag DK Syddansk Universitet (Kolding), Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Støtteperiode
09.02.2010 – 30.06.2012

Samlet investering
311.911 €

EU-tilskud
202.742 € Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00