Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 2pil2.2 Bæredygtig natur- og miljøudviklingpilMælkeproduktion - Forøgelse af ressourceeffektiviteten i mælkeproduktionen

Mælkeproduktion - Forøgelse af ressourceeffektiviteten i mælkeproduktionen

Kilde: Forøgelse af ressourceeffektiviteten i mælkeproduktionen.
Kilde: Forøgelse af ressourceeffektiviteten i mælkeproduktionen.

Projektbeskrivelse
Mælkeproduktion er en betydningsfuld erhvervsgren i programregionen, men den er udsat for et stærkt økonomisk pres. Derudover påvirker mælkeproduktionen miljøet i betydelig grad gennem udledning af drivhusgasser og nitratkvælstof til grund- og overfladevandet efter dyrkning af majs som foderstof.

Projektet tilstræber en grænseoverskridende udvikling af områdetilpassede modulsystemer til fodring af malkekvæg og en mere effektiv anvendelse af ressourcer samt reduktion af negative miljøeffekter. Til det formål blev der dannet et regionalt dansk-tysk netværk med repræsentanter fra forskning og erhverv. Der er gennemført eksperimentelle undersøgelser med det formål at fylde eksisterende datahuller og for at kunne videreudvikle systemer i en grænseoverskridende kontekst. Undersøgelserne er blevet gennemført både ved private virksomheder, der producerer foder til malkekvæg, samt i form af feltforsøg ved to forsøgsstationer i henholdsvis Danmark og Tyskland. I Tyskland var fokus hovedsagligt rettet mod brugen af brakmarker, koncentrerede man sig på dansk side om foderplanten silomajs. Efterfølgende blev resultaterne ført sammen og analyseret. Derudover er de allerede eksisterende systemer blevet analyseret og videreudviklet.

Projektet satte også fokus på formidling af information til målgrupperne. Landmænd, rådgivere og politiske beslutningstagere er eksempelvis blevet oplyst gennem besøg under feltforsøgene, demonstration af måleteknikken og fremvisning af resultaterne direkte ved objekterne. Der er endvidere blevet holdt foredrag samt publiceret artikler i fagtidsskrifter. Der har været stor interesse for projektet, hvilket blev bekræftet gennem velbesøgte informationsarrangementer og en på dansk side synlig accept af udviklingen af et system for miljøvenlig majsdyrkning. På tysk side har delstatsregeringen (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) bestræbt sig på at inddrage projektets resultater i landbrugspolitikken i Slesvig-Holsten.

Væsentlige resultater

  • Sammenføring af grænseoverskridende komplementær ekspertise og indsamling af manglende viden gennem udveksling af data.
  • Udvikling af løsninger til fælles grænseoverskridende problemstillinger.
  • Planlægning af et langsigtet samarbejde mellem partnerne.

Hjemmeside: http://www.grassland-organicfarming.uni-kiel.de/de/forschung/interreg-4a/interreg-daenisch

 

 


Siden er sidst opdateret 9-1-2017
Regional Udvikling

FAKTA

Leadpartner
Flag DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Projektpartner
Flag DK Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Jyndevad Forsøgsstation (Tinglev)

Projektperiode
10.08.2009 - 02.09.2013

Samlet investering
852.215 €

EU-tilskud
553.940 €Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00