Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 2pil2.2 Bæredygtig natur- og miljøudviklingpilGrænsevand - Fælles sikkerhed mod oversvømmelse i lyset af klimaændringer

Grænsevand - Fælles sikkerhed mod oversvømmelse i lyset af klimaændringer

 Højvande. Kilde: Grænsevand.
Højvande. Kilde: Grænsevand.

Projektbeskrivelse
Klimaændringen og de deraf resulterende effekter gør ikke holdt ved landegrænser og medfører derfor grænseoverskridende udfordringer. Det er især kystområderne, der er ramt af stigningen af vandstanden i havene. Det indebærer udfordringer for beskyttelsen mod oversvømmelse på både tysk og dansk side. Projektpartnernes mål er derfor en nøje koordinering af deres tiltag inden for vandadministration.  Eksempelvis med hensyn til Vidåen. Vidåen har et grænseoverskridende afvandingsområde med det særlige forhold, at grænsevandløbene administreres i fællesskab. Byerne Tønder og Niebüll ligger i det område, hvor digeanlæggene på grund af øget hyppighed af højvande er ved at nå kapacitetsgrænsen. 

Projektaktiviteterne har omfattet analyser og udvikling af en model, der tydeliggør konsekvenserne af den forhøjede vandstand i havene som følge af den globale opvarmning.  Der er desuden som eksempel blevet udviklet, implementeret og præsenteret to landskabsarkitektoniske tiltag, der viser, hvorledes man kan modvirke konsekvenserne af den forhøjede vandstand. Disse tiltag består i en omlægning af diger og optimering af et højvandsreservoir (Haasberger See). På denne måde var det muligt at tilpasse vandløbsadministrationen til nutidens klimaforandringer.

Væsentlige resultater

  • Udarbejdelse, fremstilling og distribution af analysen “Tilpasningsstrategier for vandområder set i lyset af klimaforandringerne
  • Hydrodynamisk modellering af højvandsudledningen i Vidåens afstrømningsområde
  • Udvidelse af Haasberger See som højvandsreservoir

Hjemmeside: http://www.grenzwasser.eu/index.php/da.html

 

 

 


Siden er sidst opdateret 30-1-2017
Regional Udvikling

FAKTA

Leadpartner
Flag DE Kreis Nordfriesland, Amt für Kreisentwicklung, Bau und Umwelt

Projektpartner
Flag DK Tønder Kommune, Teknik og Miljø
Flag DE Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel

Projektperiode
10.08.2009 – 15.01.2013

Samlet investering 
812.026 €

EU-tilskud
527.817 €Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00