Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 2pil2.2 Bæredygtig natur- og miljøudviklingpilBioGrenzKorr - Udvikling og bæredygtig udnyttelse af grænseoverskridende skov og landskabskorridorer for biodiversitet, folk og klima

BioGrenzKorr - Udvikling og bæredygtig udnyttelse af grænseoverskridende skov og landskabskorridorer for biodiversitet, folk og klima

 Forsider fra 2 projektpublikationer. Kilde BioGrenzKorr.

Projektpublikationer. Kilde BioGrenzKorr. 

Projektbeskrivelse
Politisk stilles mange krav til forvaltning af landskabet: den biologiske mangfoldighed skal opretholdes, arters uddøen skal standses, og mængden af CO2 udledningen skal reduceres. Projektet har understøttet disse mål gennem udvikling og formidling af nye metoder til pleje af landskabskorridorer. Særligt har der været fokus på egnede biotoper til truede dyrearter - såsom hasselmus, flagermus og birkemus, der har specifikke krav til levested og biologisk mangfoldighed. Man har arbejdet med at udvikle grænseoverskridende skovkorridorer på basis af videndeling og offentlighedsarbejde. I projektet lykkedes det at udvikle et effektivt netværk af kernehabitater og fælles korridorer.

Projektets resultater er formidlet til offentligheden gennem pressen samt ved adskillige seminarer og konferencer. Borgerne i grænseregionen deltog også direkte i arrangementer som ’habitatdagen’, ’jagten på birkemus’ og ’nøddejagten’. Sidstnævnte arrangement skabte opmærksomhed om den sjældne hasselmus blandt børn og unge.

Væsentlige resultater

  • Udvikling af nye metoder til fremme af en mere effektiv grænseoverskridende beskyttelse af arter
  • Skabelse af netværk som grundlag for et bæredygtigt samarbejde mellem danske, tyske og internationale partnere
  • Succesfuldt offentlighedsarbejde med inddragelse af borgerne, hvilket har bidraget til en øget almen bevidsthed om bæredygtig naturforvaltning
  • Projektsamarbejdet er i internationale fora blevet betegnet som eksemplarisk: den dansk-tyske grænseregion betragtes som en innovativ, kooperativ og gensidig hensynstagende region
     

Hjemmeside: http://www.biogrenzkorr.dk/

 

 


Siden er sidst opdateret 9-1-2017
Regional Udvikling

FAKTA

Leadpartner
Flag DK Naturstyrelsen Fyn og Sønderjylland

Projektpartner
Flag DE Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein (Molfsee)
Flag DE Schleswig-Holsteinische Landesforsten (Neumünster)

Projektperiode
10.08.2009 – 30.10.2013

Samlet investering
676.397 €

EU-tilskud
439.658 €Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00