Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 2pil2.2 Bæredygtig natur- og miljøudviklingpilSTABIL - Lokationstilpasset og bæredygtigt landbrugsjordmanagement som bidrag til en markant øget CO2-deponering

STABIL - Lokationstilpasset og bæredygtigt landbrugsjordmanagement som bidrag til en markant øget CO2-deponering

 Kilde: STABIL.
Kilde: STABIL.

Projektbeskrivelse
Projektets formål er at udvikle innovative og lokalt tilpassede metoder til jordbrug under hensyn til konsekvenserne af fremtidige klimaforandringer. Et andet formål er at bevare og videreudvikle den grænseoverskridende natur- og miljøkvalitet. På den måde skal der også ske en understøttelse af de dermed forbundne økonomiske potentialer for landbrugsvirksomheder.

Der blev gennemført en analyse af, hvorvidt det er muligt at opnå en øget CO2 -lagring gennem et såkaldt konserverende jordbrug og en tilpasset jordbearbejdning ved brug af specielle maskiner og særskilte gødningsstrategier. Til dette formål blev opdyrket agerjord undersøgt for sin lagringsevne.

Resultaterne viser, at det gennem en tilpasning af landbruget er muligt at opnå en øget kulstoflagring og samtidig en aflastning af atmosfæren. Ud fra denne erkendelse kan der udledes målrettede handlingsanbefalinger.

Den afsluttende analyse af nogle jordprøver kunne først gennemføres efter projektperiodens udløb. Resultaterne heraf er efterfølgende blevet slutevalueret og præsenteret i akademiske afhandlinger. Samarbejdet mellem partnerne fortsætter og dermed også den fælles grænseoverskridende debat og anvendelse af resultaterne.

Væsentlige resultater

  • Identificering af brugbare lokaliteter, som muliggør en undersøgelse og kvantificering af forvaltningsmetoder og deres indvirkning på kulstoflagring
  • Ny viden om, at den forbedrede tilgængelighed af minimalt bearbejdede jordområder og på sigt helt ubearbejdede jordstrukturer medfører en forøget kulstoflagring
  • Basis for udarbejdelsen af grænseoverskridende anbefalinger til fremme af en bæredygtig beskyttelse af jord og klima

 Hjemmeside: http://www.stabil.uni-kiel.de/SitePages/Home.aspx

 

 

 


Siden er sidst opdateret 9-1-2017
Regional Udvikling

FAKTA

Leadpartner
Flag DE Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde

Projektpartner
Flag DK Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Jyndevad Forsøgsstation (Tinglev)

Støtteperiode
10.08.2009 - 31.10.2013

Projektstart
01.04.2010

Samlet investering
759.484 €

EU-tilskud
493.665 €


Output


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00