Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

Pontifex - Brobygger

 Projektmedarbejderne ved en grænsebom. Kilde: Pontifex.
Projektmedarbejderne ved en grænsebom. Kilde: Pontifex.

Projektbeskrivelse
Projektpartnerne ønsker at skabe en bro for arbejdstagere mellem det danske og det tyske arbejdsmarked. Med dette mål for øje blev der gennemført en systematisk identificering og juridisk analyse af mobilitetshindringer inden for områderne skat, det sociale sikkerhedsnet og opholdsregler.

Eksempelvis blev der foretaget en undersøgelse af den gængse retspraksis med fokus på domme fra den Europæiske Domstol. Domme med særlig betydning for det tysk-danske arbejdsmarked er blevet præsenteret i Pontifex-nyhedsbrevene og i yderligere publikationer. For problemtilfælde er der udarbejdet løsningsforslag, som er blevet taget op med de kompetente instanser for at initiere og fremme en forandringsproces.

Et yderligere fokusområde var samarbejdet med lignende projekter i andre grænseregioner på europæisk plan. Derved blev der skabt en koordineret tilgang til mobilitetshindringer, udnyttet synergieffekter og samarbejdet mellem regionerne. Det har inden for projektets rammer været muligt at nedbryde barrierer for det grænseoverskridende arbejdsmarked og derigennem at fremme den grænseoverskridende mobilitet. Det samarbejde, der er opstået gennem projektet, videreføres gennem det formaliserede samarbejde ved Regionskontoret og Infocentret for Region Sønderjylland-Schleswig.

Væsentlige resultater

  • Grænsependlerkortet gør det muligt for borgere med et tredjestatsborgerskab og bopæl i Danmark at arbejde i Tyskland
  • Højere retssikkerhed grundet fortolkningen af 183-dage-reglen og de danske bestemmelser for overdragelse af arbejdstager
  • Afgørelsen om, at den danske regering er forpligtet til at udbetale den fulde børnepengesats til grænsependlere                                                                            

Hjemmeside
http://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/dk/index.php
 


Siden er sidst opdateret 13-1-2017
Regional Udvikling

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00