Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

Mindretalsliv - når historie bliver konkret

 Udstilling udviklet i projektet. Kilde: Mindretalsliv.
Udstilling udviklet i projektet. Kilde: Mindretalsliv.

Projektbeskrivelse
I projektets første del blev der indsamlet genstande og erindringer som konkret vidnesbyrd om mindretallenes nyere historie og daglige liv siden 1920. Samlingerne er dernæst opstillet på museerne Danevirke Museum og Deutsches Museum samt Museum Sønderjylland, hvor udstillingerne om mindretallenes historie vises komparativt. Hertil blev en del af samlingen om mindretallenes historie indarbejdet i en fast udstilling om grænselandet på Sønderborg Slot.

Som supplement hertil er der indsamlet erindringer fra medlemmer af de to mindretal gennem personlige interviews. Disse er blevet formidlet i publikationen ”Stemmer fra mindretallene”. 15 danske sydslesvigere og 15 tyske nordslesvigere beretter her om livet i grænselandet og mindretalsidentiteten. Disse vidnesbyrd har også dannet grundlag for udarbejdelsen af nye undervisningsmaterialer. Bogen ”På sporet af mindretalslivet” blev udviklet og omdelt via forskellige kanaler til skoler i Danmark og Tyskland. Der var stor efterspørgsel efter projektresultaterne, hvilket viser, at projektet har ydet et væsentligt kulturelt bidrag til nabolandenes gensidige kendskab af og forståelse for hinanden. 

Væsentlige resultater

  • Etablering af informative udstillinger om mindretallene, som giver borgere, turister, børn og unge et konkret indblik i mindretallenes historie frem til i dag.
  • En række folkelige og faglige publikationer med fortællinger om mindretallenes liv.

 


Siden er sidst opdateret 11-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DK Museum Sønderjylland (Sønderborg)

Projektpartner
Flag DK Bund Deutscher Nordschleswiger (Aabenraa), Museen, Archiv und Forschung
Flag DE Sydslesvigsk Forening (Flensburg), Dannevirke Museum
Flag DE Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig), Kulturstiftung
Flag DE Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (Flensburg), Studieafdelingen

Støtteperiode
16.10.2008 - 01.12.2013

Projektstart
01.01.2009

Samlet investering
659.452 €

EU-tilskud
428.644 €


Output


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00