Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

PROJEKTER

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 2pil2.1 Udvikling af menneskelige ressourcerpilMINT Akademiet - Elevakademi i Matematik, IT, Naturvidenskab og Teknologi

MINT Akademiet - Elevakademi i Matematik, IT, Naturvidenskab og Teknologi

 MINT-laboratoriet, Flensborg. Kilde: MINT.
MINT-laboratoriet, Flensborg. Kilde: MINT.

Projektbeskrivelse  
Projektet har til formål at øge antallet af studerende i de så¬kaldte MINT-fag (matematik, datalogi, naturvidenskab og teknik). Der er udviklet nye tilbud inden for de enkelte arbejdspakker, som er blevet gennemført i form af elevkurser, videreuddannelsesseminarer for lærere samt øvrige arrangemen¬ter. Projektet bestræbte sig på at inddrage flere piger i MINT-fagene og vække deres interesse ved at afholde laboratorieforsøg og workshops.

Der blev inden for rammerne af MINT Akademiet også ydet støtte til forskellige delprojekter, som f.eks. en ‚Raketfestival‘. På danske og tyske skoler byggede elever fra 1. til 4. klasse raketter af udviklede elementer, mens elever fra 5. til 10. klasse programmerede raketterne. Den afsluttende Raketfestival er et eksempel på udviklingen af forsøgsvejledninger og baggrundsmateriale til elever og undervisere med henblik på at skabe et bedre grundlag for undervisning i MINT-fagene. På denne måde kunne man på en innovativ og virkelighedsnær måde formidle sammenhænge og metoder (f.eks. i fagene procesteknik, kommuni¬kations- og bioteknologi) og på den måde vække elevernes interesse for disse studieretninger og erhvervsmuligheder. Lokale virksomheder profiterer således potentielt af rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft inden for MINT-fagene. Inden for rammerne af projektet er skabt en bæredygtig kontakt mellem de deltagende skoler og projektpartnernes samarbejde kunne konsolideres.

Væsentlige resultater

  • Motiverende kursustilbud inden for matematik, datalogi, naturvidenskab og teknik
  • Kurser til videreuddannelse af lærere, lærerkandidater og lærerstuderende
  • Organisering af raketfestivaler i Danmark og Nanodagene 2010 og 2011 i Phänomenta i Flensborg med udstillinger og et eleveksperiment


 

 


Siden er sidst opdateret 9-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DE Hochschule Flensburg, Präsidium Forschung, Entwicklung und Wissenstransfer

Projektpartner
Flag DK Syddansk Universitet (Odense), Center for Matematikkens og Naturvidenskabernes Didaktik

Støtteperiode
16.08.2008 – 28.02.2012

Projektstart
01.03.2009

Samlet investering
728.400 €

EU-tilskud
473.460 €


Output


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00