Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

ForsidepilProjekterpilProjekterpilPrioritet 1pil1.5 SundhedsudviklingpilROSE - Grænseoverskridende forbedring af situationen for osteoporosepatienter

ROSE - Grænseoverskridende forbedring af situationen for osteoporosepatienter

 Skanner til undersøgelse for osteoporose
Scanner til undersøgelse for osteoporose. Kilde: Osteoporose.

Projektbeskrivelse
Osteoporose (knogleskørhed) er en folkesygdom forbundet med forringet livskvalitet samt øget skrøbelighed og dødelighed hos den ældre befolkning. I Europa forårsager denne sygdom årlige omkostninger på over EUR 8 milliarder.  Projektets formål er at fremme den forebyggende indsats gennem erfaringsudveksling og fælles udvikling af nye tiltag.

Aktiviteterne omfattede blandt andet: afprøvning af et nyt screeningprogram som forebyggende strategi; undersøgelse af en prisbillig og mobil strålefri scanner; test af en forbedret ultralydsscanner samt sammenligning af dansk og tysk rådgivning om diagnostik og behandling af osteoporose. I løbet af projektperioden er der opstået adskillige uforudsete forsinkelser, som har medført, at aktiviteterne og gennemførelsen heraf måtte tilpasses undervejs. På trods af disse forsinkelser lykkedes det at opnå væsentlige projektresultater.

Projektpartnerne havde ved afslutningen af screeningsprogrammet scannet næsten 7.000 personer med højfrakturrisiko. Dataanalyse vedrørende sammenligning af den (gamle) manuelle scanningsmetode og den (nye) automatiske metode er afsluttet. Derudover lykkedes det at videreudvikle og teste en ultralydsskanner til brug i hoften. Resultaterne indikerer, at ultralydsmetoden kan forbedre forudsigelse af risikoen for hoftebrud. Endeligt har projektet gennemført undervisningsmøder for læger i regionen.

Væsentlige resultater

  • Udvikling af nyt medicinsk måleudstyr
  • Undersøgelse af effekten af befolkningsscreening for osteoporose
  • Harmonisering af den medicinske tilgang til sygdommen osteoporose i Danmark og Tyskland

 


Siden er sidst opdateret 9-1-2017
Regional Udvikling

Fakta

Leadpartner
Flag DK Odense Universitetshospital, Osteoporoseklinik

Projektpartner
Flag DK Sygehus Lillebælt (Kolding), Medicinsk Afdeling
Flag DK Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg), Medicinsk Afdeling
Flag DE Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Campus Kiel), Klinik für Radiologie und Neuroradiologie

Projektperiode
16.05.2008 - 30.06.2013

Samlet investering
1.120.088 €

EU-tilskud
728.057 €


Output


Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00