Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

OM OS

Prioritet 3

Samarbejde i hverdagen og funktionel integration i den nære grænseregion

Klik her for at se i fuld skærm
Oversigt over prioritet 3 og de dertilhørende indsatsområder

Vision
Prioriteten skal sikre den nære grænseregions fortsatte konkurrencekraft igennem fokusering på de udfordringer, som særlig denne del af programområdet står over for. På baggrund af dens mangeårige erfaringer med grænseoverskridende aktiviteter skal grænseregionen endvidere udgøre spydspidsen i en systematisk udbredelse af de bedste af disse erfaringer til resten af programområdet, hvorved der opnås større indholdsmæssig og regional sammenhæng mellem de initiativer, der iværksættes under alle prioriteter.

Baggrund
Dele af programområdet er kendetegnet ved at ligge tæt på den dansk-tyske landegrænse. Selv om grænsen udgør en funktionel barriere på grund af forskelligheder i sprog, kultur og informationssystemer, er den samtidig principielt åben, hvilket giver det grænsenære område mulighed for at nyde gavn af at kunne agere som én region.

Muligheden for at skabe direkte kontakt imellem borgerne, virksomhederne og institutionerne på begge sider af grænsen udgør ikke kun et udviklingspotentiale for den grænsenære region, men skal endvidere inspirere hele programområdet til at se sig selv i et grænseoverskridende perspektiv med deraf følgende mulighed for at skabe en større sammenhængskraft mellem de iværksatte initiativer.

Erfaringerne fra tidligere programperioder peger på, at kultur, sprog og foreningsarbejde, grænsependling og arbejdsmarked, offentlig trafik samt administrativt og myndigheds samarbejde er de mest egnede temaer for et succesrigt grænseoverskridende samarbejde. Disse temaer vil i den kommende programperiode derfor være udgangspunktet for iværksættelse af initiativer inden for 4 indsatsområder.

Projekter
Der er gennemført i alt 23 projekter under prioritet 3
- se mere her


 

 


Siden er sidst opdateret 25-4-2017
Regional Udvikling

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00