Gå til indhold
FORSIDEN | Auf Deutsch | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |

Interreg4a.dk

box

OM OS

ForsidepilOm ospilStøttemidler

Støttemidler

Programmets samlede bevilling på EUR 44,3 mio. (DKK 330 mio.) blev allokeret ud fra en strategisk vægtning af de enkelte prioriteter. Se fordelingen af midlerne mellem prioriteterne i nedenstående figur. Godkendte projekter kunne modtage 65 % i tilskud til støtteberettigede udgifter i forbindelse med gennemførelsen af projekterne. Ca. 6 % af programbevillingen blev ved programstart allokeret til teknisk bistand til dækning af de administrative udgifter.   

Denne figur viser, hvordan programparterne har besluttet at fordele støttemidlerne på prioriteterne

 

 

 

 

 

 

Programmet blev afsluttet med en relativ høj gennemførelsesprocent på ca. 96,4 %. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget i hver prioritet sammenlignet med den oprindelige bevilling. 
 

EUR

Oprindelige EU-bevilling

Oprindelige finansiering

Støttesats

Udbetalt tilskud

Støtteberettigede udgifter i alt

Prioritet 1

Styrkelse og konso-lidering af den regionale videnbaserede økonomi

 

 

 

 

20.826.358

 

 

 

 

32.040.550

 

 

 

 

65 %

 

 

 

 

20.204.099

 

 

 

 

31.082.230

Prioritet 2

Udvikling af områdets rammebetingelser

 

 

 

10.413.178

 

 

 

16.020.274

 

 

 

65 %

 

 

 

9.935.071

 

 

 

15.284.724

Prioritet 3

Samarbejde i hverdagen og funktionel integration i grænseregionen

 

 

 

 

 

10.413.178

 

 

 

 

 

16.020.274

 

 

 

 

 

65 %

 

 

 

 

 

9.846.767

 

 

 

 

 

15.148.867

Prioritet 4

Administration og teknisk bistand til gennemførelse af programmet  

 

 

 

 

2.658.684

 

 

 

 

4.833.971

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

2.698.666

 

 

 

 

4.906.666


I henhold til forordning nr. 1297/2013 af 11. december 2013 er der mulighed for at forskyde midler mellem programmets prioriteter med det formål at udnytte uforbrugte midler under nogle prioriteter til at udligne et merforbrug under andre prioriteter. Der opstod et mindre restbeløb som følge af tilbageløbsmidler fra de projekter, som blev afsluttet sent i programperioden. I prioritet 4 for teknisk bistand har der derimod været merudgifter på grund af et øget omfang af administrative opgaver. Med udgangspunkt i 10 % -reglen var der således mulighed for at forskyde uforbrugte fra prioriterterne 1-3 til prioritet 4.

For nærmere information om programmets og projekternes finansiering se slutrapporten.


Siden er sidst opdateret 26-4-2017
Regional Udvikling

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00