Dette er tekstversionen af COLLIN - COLLaboration for INnovation
Klik her for at komme til den grafiske version af COLLIN - COLLaboration for INnovation

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


COLLIN - COLLaboration for INnovation


Logo for Collaboration for Innovation. Kilde: COLLIN.
Logo for Collaboration for Innovation. Kilde: COLLIN.

Projektbeskrivelse 
Målet for projekt COLLIN er at opbygge et bæredygtigt partnerskab og samarbejde mellem Odense Universitetshospital (OUH) og Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) med fokus på udviklingen og anvendelsen af innovative teknologier i sundhedsvæsnet.

For at opnå dette blev det øverste ledelsesniveau samt mellemlederniveauet inddraget direkte i processen. Den grænseoverskridende udveksling blev intensiveret gennem ekskursioner samt besøg i Kiel og Odense, hvor der blev arbejdet med konkrete innovative løsninger i sundhedsvæsnet. Inden for behandling af lungepatienter blev indsatsen af innovative tekniske hjælpemidler konkretiseret og et patientstudie blev forberedt. Derudover knyttedes kontakter til egnede producenter. Der er således udviklet et fundament for nye samarbejdsprojekter (sterilt udstyr, sengetransport, COPD, daVinci).

På lang sigt skal der, efter dansk forbillede, oprettes en Innovation Department i Kiel. Projektet har således bidraget til at skabe rammebetingelserne herfor og styrket den kliniske innovation i grænseregionen.  På den måde fungerer projektet som en grænseoverskridende innovations- og samarbejdsplatform for de dansk-tyske partnere og netværkspartnerne. 

Væsentlige resultater 

Hjemmeside
http://cimt.dk/projekter/afsluttede/collin/

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk