Dette er tekstversionen af Vækstcentret - Succes for den dansk-tyske region
Klik her for at komme til den grafiske version af Vækstcentret - Succes for den dansk-tyske region

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vækstcentret - Succes for den dansk-tyske region


 Regional konference 2012. Kilde: Vækstcentret.
Regional konference 2012. Kilde: Vækstcentret.

Projektbeskrivelse
Målet med projektet er at synliggøre og markedsføre den dansk-tyske regions fælles potentiale. Med udgangspunkt i en overordnet kommunikationsstrategi har projektpartnerne udviklet en fælles platform med navn, logo og en masterplan for branding. Derudover udviklede man hjemmesider til præsentation af projektet samt emnespecifik markedsføring af den samlede grænseregion.

På baggrund af en sammenligning af udviklingsaktiviteter og – strategier på hver side af grænsen blev der udarbejdet forslag til fælles styrkepositioner. Med det formål at underbygge de fælles styrkepositioner og udvikle samarbejder mellem danske og tyske partnere, blev der iværksat talrige netværksmøder, workshops og andre fælles aktiviteter. Som et særligt initiativ, der skulle bidrage til formidle en identitet som dansk-tysk region blandt borgere, politikere og erhvervsliv, blev afholdt årlige regionalkonferencer med det formål at samle relevante aktører til drøftelse af projektets aktiviteter og nye tiltag med betydning for udviklingen i regionen. Sidst men ikke mindst har projektsekretariatet udført som informations- og vejledningsopgaver og rådgivet aktører og projektansøgere, som havde interesse i at iværksætte nye grænseoverskridende projekter.

Væsentlige resultater

Hjemmeside
www.vaekstcentret.eu

YouTube
https://youtu.be/NUustoDeAqY
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk